Mgr. Patrik DUBOVSKÝ, PhD.,
kandidát vo voľbách do Európskeho parlamentu
8. júna 2024
Moja kandidatúra - ponuka pre konzervatívneho, kresťanského a demokratického voliča
„Skromne a tolerantne, ale jasne a so srdcom“

Mgr. Patrik DUBOVSKÝ, PhD.

Boriny 1381/40, 92901 Dunajská Streda
e mail: patrikdy@gmail.com

www.patrikdubovsky.sk


Moja kampaň je financovaná z príspevkov vás občanov, z darov a mojich vlastných zdrojov. Ocením preto vaše príspevky v eurách na transparentný účet, IBAN: SK54 7500 0000 0040 3298 8541 alebo na priložený QR kód.
Za príspevky úprimne ďakujem.
ČSOB QR code